Vereniging Brommobiel Bezitters

Van de voorzitter

Beste leden van de vereniging Brommobiel Bezitters

Het is niet gemakkelijk om afscheid te nemen van een tijdperk vol gedeelde passie, vriendschap en avonturen. Het is met een mengeling van weemoed en dankbaarheid dat we ons clubblad “OP KOERS” voor de laatste keer maakten. Na vele jaren van toegewijde inzet en betrokkenheid, heeft het bestuur, Ed, Albrecht, Mieke en Rinie, besloten om de Vereniging Brommobiel Bezitters per 31 december 2023 op te heffen.

Onze vereniging, opgericht in 2002, was meer dan een club van gelijkgestemden met een voorliefde voor brommobielen. Het was een gemeenschap waarin vriendschappen werden gesmeed, verhalen werden gedeeld en herinneringen werden gekoesterd. “OP KOERS” fungeerde als een venster naar de wereld van de brommobiel, waarin we technisch tips, reisverslagen en persoonlijke ervaringen met elkaar deelden. Samen hebben we de weg verkend, zowel letterlijk als figuurlijk.

Het besluit om de vereniging op te heffen was niet eenvoudig, maar het is een stap die we met respect voor de geschiedenis en het erfgoed van deze club nemen. De VBB houdt op te bestaan, de essentie van onze verbinding blijft bestaan. De vriendschappen die hier zijn ontstaan, de herinneringen die we hebben gemaakt en de liefde voor de brommobiel blijven.

Namens het bestuur wil ik graag mijn oprechte dank uitspreken aan alle leden, sponsors, adverteerders, vrijwilligers en vrienden die de Vereniging Brommobiel Bezitters en “OP KOERS” door de jaren hebben gesteund. Jullie inzet heeft de VBB gevormd tot wat ze was, een inspiratie voor ons allen

We sluiten dit hoofdstuk af, maar laten vooral onze passie voor brommobielen voortzetten en genieten van de persoonlijke vrijheid, brommend over ’s land wegen.

Vaarwel, lieve leden.
Met warme herinneringen,

Ed Elkhuizen, voorzitter
Vereniging Brommobiel Bezitters