Het Bestuur

Ons bestuur bestaat momenteel uit vier leden:

  • Voorzitter a.i. - Dhr. Ed Elkhuizen - E-mail
  • Secretaris - Mw. Saskia de Mooij - E-mail
  • Penningmeester - Dhr. Albrecht Gottlieb - E-mail
  • Bestuurslid - Mw. Mieke Huijbregts
  • Bestuurslid - Dhr. Ben Padberg