Vereniging Brommobiel Bezitters

welkom op de website van Vereniging Brommobiel Bezitters VBB
  VBB - Bestuur

VERENIGING BROMMOBIEL BEZITTERS (V.B.B.)
OPGERICHT: 12 AUGUSTUS 2002

Ingeschreven in 2002 bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 18063824
Lidmaatschap per kalenderjaar € 15,00.


ALGEMEEN BESTUUR:
Voorzitter : Ed Elkhuizen
Penningmeester : Albrecht Gottlieb
Secretaris : Mieke Huybregts
Bestuurslid : Rinie Huybregts

V.B.B. Secretaris : Den Hofpad 18 5512 AC Vessem
V.B.B. Telefoon : 06-49922121 of per email.
V.B.B. Website : www.vbb-brommobiel.nl
V.B.B. E-mail : Info@vbb-brommobiel.nl
V.B.B. RABO bank : NL40RABO0 10.70.72.882
t.n.v. Vereniging Brommobiel Bezitters


"OP KOERS"
Een kwartaaluitgave van de V.B.B.
Een nieuwsbrief voor de leden, donateurs en sponsors.
Overname van artikelen, foto's of illustraties kan alleen na schriftelijke toestemming van de redactie. Aan de inhoud van "Op Koers" kunnen geen rechten worden ontleend.
REDACTIE :
Aanleveren artikelen, foto’s, e.d. bij voorkeur via e-mail: redactie@vbb-brommobiel.nl
Brieven die door de redactie ingekort worden, worden aan de inzender retour gestuurd ter goedkeuring. Na akkoord door inzender worden ze alsnog geplaatst. Alle ingezonden brieven worden op type- en stijlfouten gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd zonder overleg met de inzender.
Anonieme bijdragen worden niet geaccepteerd en inzendingen die in strijd zijn met de doelstelling van de V.B.B. worden altijd geweigerd.