Vereniging Brommobiel Bezitters

welkom op de website van Vereniging Brommobiel Bezitters VBB
  VBB - Brommobiel en de wet

Verkeersregels

Wat is de maximumsnelheid van een brommobiel ?
Zowel binnen als buiten de bebouwde kom mag u met een brommobiel maximaal 45 kilometer per uur rijden, tenzij u in een erf of 30km-zone rijdt.

Hoe zit het met het parkeren van mijn brommobiel?
Een brommobiel mag niet geparkeerd worden op het trottoir of een gehandicaptenparkeerplaats. Op de plekken waar een auto geparkeerd mag worden, mag ook een brommobiel geparkeerd worden. Bij het parkeren van een brommobiel in een parkeerschijfzone moet ook gewoon duidelijk zichtbaar een parkeerschijf aangebracht worden.

Moet ik mij met mijn brommobiel gedragen als een automobilist?
Ja, de bestuurders en passagiers van brommobielen moeten de regels van een personen- of bestelauto volgen, tenzij dit anders bepaald is. De regels voor bromfietsen, bromfietsers en passagiers van bromfietsen zijn dus niet van toepassing op bestuurders en passagiers van een brommobiel. Daarbij heeft een brommobiel een constructie-snelheid van maximaal 45 km/h.

Moet een brommobiel de regels van een gehandicaptenvoertuig volgen?
Nee
, een brommobiel is niet hetzelfde als een gehandicaptenvoertuig. Er zijn echter wel (jonge) gehandicapten die rijden in een brommobiel. Een brommobiel die gebruikt wordt door een gehandicapt persoon blijft altijd een brommobiel en moet dus de regels voor brommobielen blijven volgen. Het kan dus nooit een gehandicaptenvoertuig worden.

Verschillen tussen de Canta en de brommobiel.

Als u slecht ter been bent, is een gehandicaptenvoertuig mogelijk een goed idee. Maar hoe weet u welke gehandicaptenvoertuig het beste bij uw situatie past?

In dit artikel zetten we de informatie over de Canta en de brommobiel voor u op een rij. Al is de brommobiel officieel geen gehandicaptenvoertuig en de Canta wel. De Canta en de brommobiel lijken op elkaar. Toch hebben ze ook belangrijke verschillen. Waar mag u rijden? Met zowel een Canta als met een brommobiel mag u rijden op alle wegen met een toegestane maximum snelheid tot 80 kilometer per uur. Met een Canta mag u ook rijden op het fietspad, de stoep, in wandelgebieden en op winkelpromenades. Ook parkeren op het voetpad of de stoep is toegestaan met de Canta. Voor de brommobiel is dat verboden.

Snelheid

De maximumsnelheid van de Canta en de brommobiel is 45 km per uur. Hoe hard u mag rijden hangt af van waar u rijdt. Op het voetpad mag u met een Canta bijvoorbeeld niet harder rijden dan maximaal 6 kilometer per uur. Rijdt u op een fietspad, een fiets- of bromfietspad of op de rijbaan? Dan moet u de regels voor brommers of fietsers volgen.

Wegenbelasting

Voor een Canta of een brommobiel betaalt u geen wegenbelasting.

Rijbewijs en verzekering

Voor het besturen van een Canta heeft u geen rijbewijs nodig. Voor een brommobiel heeft u een AM-rijbewijs nodig. Dat is een rijbewijs voor de bromfiets. Heeft u een rijbewijs A (motor) of B (personenauto)? Dan mag u ook met een brommobiel rijden. Heeft u zo’n rijbewijs niet, dan moet u het theorie-examen bromfiets halen en het praktijkexamen bromfiets of het praktijkexamen brommobiel.

Voor een brommobiel moet u een kenteken hebben. Voor een Canta heeft u geen kenteken nodig.

Waar mag ik met een brommobiel rijden?
Met een brommobiel moet u op de rijbaan rijden. U mag niet op het fietspad en/of een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden. Op een rijbaan die door middel van bord C8 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, mag wel gereden worden met een brommobiel. Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C13, mag wel gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.